בעסקים אני מטפלת אנרגטית בדיוק כמו בכל גוף חי אחר. אני מתבוננת בעסק כמו בכל גוף חי אחר ורואה את מצבו, מאבחנת בעיות אנרגטיות הקיימות בו, מטפלת באותם הכלים האנרגטים המיועדים לטיפול בכל גוף חי ומייעצת על-סמך תובנות אנרגטיות.
מתבוננת במבנים אנרגטיים כמו גופים וצ'אקרות ומזהה מה מצבם. מתייחסת לנושאים אנרגטיים בהווה ובעבר, כולל גלגולים. מתייחסת לכל מי שמשפיע אנרגטית על העסק- "הוריו" (בעלים רשומים), שותפים, עובדים ועוד.
כאשר אני צריכה לטפל בעסק בנושאים הקשורים לאירועים בשלבי החיים השונים שלו אני מתייחסת אליו כמו לאדם:
התקופה שלפני ההפריה: התקופה בו החלו להגות את רעיון הקמת העסק.
ההפריה: אולי ההחלטה להקים את העסק – עוד לא גיבשתי תשובה.
ההריון: תקופת הרצת העסק ותחילת הפעילות.
לידה: ההקמה הרשמית של העסק (רישום ברשם-החברות או פתיחת תיק במע"מ או מס-הכנסה).
אני מתקנת ליקויים אנרגטיים על-ידי כלים אנרגטיים שונים ובשיטות טיפוליות שונות, המאפשרות לי כמה זויות מבט וגישות טיפוליות.
דוגמא א': אחד העסקים שטיפלתי בו עמד על קרקע שהייתה קרקע-מריבה והיה צורך לטפל במשקעים מאז.
דוגמא ב': עסק שהוקם פעם אחת עם בעלים מסוימים, ולאחר כחודש וחצי שונו הבעלות והשם. התייחסתי לתקופת הביניים כמו הריון שנפל, ולעסק הנוכחי: מההקמה השנייה.
דוגמא ג' - תיאור מקרה:
ג. עובדת בעסק המשפחתי כאחראית על קידום מכירות וניהול עניני הכספים מול ספקים ולקוחות. בחודשים שקדמו לפנייתה אלי הופיעו בעסק בעיות פיננסיות קשות, לקוחות נעלמו או שהגיעו לקוחות אבל לא סגרו עיסקאות. מצב משפחתי מורכב לא מקל על התנהלות העסק.
הטיפול:
ניקיתי משקעים אנרגטיים שממלאים את אולם התצוגה המשמש גם כמשרד ומקום סגירת העסקאות עם לקוחות.
איתרתי אזורים לא מתפקדים וחפצים בעייתיים אנרגטית באזור התצוגה היוצרים "שטח מת" נטול אנרגיות וטיפול והמלצות בהתאם.
לימדתי את ג. כיצד ליצור לעצמה הגנות אנרגטיות מול דמות בעייתית במשפחה המפריעה לתפקוד העסק.
ייעוץ לפי שאלות של "כן / לא" בנוגע להחלטות עסקיות שונות (האם לצאת לתערוכה מסוימת? האם לעזוב עכשיו את העסק?)
לימדתי את ג. כיצד לבצע ניקוי אנרגטי של העסק בעצמה, לפי הצורך.

בכל מקום, אבל במיוחד בעסק שבו יש גם קבלת קהל, יש שינויים אנרגטיים כל הזמן שכן כל לקוח מביא עימו את המטען שלו. התפיסה שלי כמטפלת היא לסייע למטופל להיות מה שפחות תלוי במטפל, כדי שתהיה לו יכולת שליטה בחייו. לכן חשוב, לדעתי, לתת למטופל כלים לטיפול אנרגטי בעסק לפי יכולתו, כפי שתיארתי לעיל.

תוצאות הטיפול:
לפי בקשתה, אני מתייחסת לעסק של ג. בכל פגישה שלנו. לאחר כל טיפול אנרגטי בעסק היא דיווחה על שינוי , לפעמים בתוך מספר שעות. השינויים התבטאו, למשל, בסגירת עסקאות לאחר תקופות קפאון, תחושה טובה יותר במשרד, היכולת של ג. להתמודד עם אותה דמות בעייתית במשפחה השתפרה וגם הביאה אותה לבצע החלטות שחודשים ארוכים לא העזה לבצע אותן. מכיוון שהטיפול בג. היה גם בה עצמה, ההתנהלות של חייה השתנתה מאד בעקבות הטיפול, גם התנהלות שלה בעסק.
באחד הימים הגיעה אלי ג. עם תחושת מועקה שפתאום " הכול נתקע". שום עיסקה לא נסגרה כבר מספר ימים למרות שנכנסים לקוחות ויש תחושה קשה ולא ברורה בעסק. בכלים אנרגטיים מצאתי את מקור הבעיה, סילקתי את הענן האנרגטי שהושאר על כל האזור וחנק אותו, וכבר למחרת חזרו העניינים למסלול.

* ראו גם: שאלות אנרגטיות בעסקים